Altaner

En række andele har fået monteret altaner (havetrapper for stueetagerne) ved et tidligere altanprojekt. Altanprojektet blev udført af Kontech og er af de inkluderede andele finansieret ved fælleslån. På generalforsamlingen 2017 blev der nedsat et nyt altanudvalg grundet større efterspørgsel på nyt altanprojekt. Altanudvalget arbejder (per februar 2018) på at få et nyt altanprojekt etableret, og der afventes tilbud fra Kontech. Der vil komme mere information og være mulighed for at tilmelde sig projektet, når tilbuddet herfor foreligger. Ved spørgsmål kan Mie i altanudvalget kontaktes via bestyrelsesmailen.

Konstateres fejl eller mangler med relation til det tidligere altanprojekt, skal disse meddeles skriftligt til bestyrelsen snarest muligt af hensyn til regler om reklamation (den 1-årige altangennemgang er overstået).

Vedligeholdelse

Vedligeholdelse af altan er den respektive andelshavers ansvar. Kontech, der er producenten af nuværende altaner på ejendommen, har udgivet følgende hæfte med generel vejledning til vedligeholdelse af deres altaner.

Ordensregler for altaner

Ordensregler for altaner er aktuelt som følgende (se i øvrigt siden for vedtægter og ordensregler).

1. Tøjtørring. Tøjtørring skal fortrinsvis finde sted under altanbrystningen.

2. Opbevaring. Altaner må ikke anvendes til opbevaring af affald, opmagasinering og lignende.

3. Maling. Det er ikke tilladt at male loft, væg og gulv. Træværk kan vedligeholdes efter producentens forskrifter, se guide her på siden.

4. Fyrværkeri. Af sikkerhedsmæssige årsager, må der ikke affyres fyrværkeri fra altanerne.

5. Grill. Det er ikke tilladt at gøre brug af åben ild eller kulgrill på altanerne af hensyn til brandfare og røggener. Det er tilladt at anvende el-grill eller gasgrill med op til 5 kg store flasker.

6. Rygning. Ved rygning på altan skal der udvises påpasselighed, og skodder skal bortskaffes på forsvarlig vis. Benyt egnet askebæger til at slukke skodder, idet skodder kan antænde jorden i altankasser/potteplanter og lignende.

7. Fugle. For at undgå gener med fugle, der slår sig ned på altanerne, er det ikke tilladt at efterlade fødevarer/foder på altanerne.

8. Musik. Afspilning af musik eller radio må ikke foretages direkte på altanen.

9. Altankasser. Altankasser skal være i ensartet og afdæmpet farve, og altankasser skal være fastspændt til altanen. Altankasser og indhold må ikke kunne falde ned.

10. Udvendig ophængning. Bortset fra fastgjorte altankasser, er det ikke tilladt at hænge ting ud over eller på altanen, der ved nedfald kan være til fare for personer nedenfor.

11. Vægmontering. Der må ikke monteres udstyr på væggene uden bestyrelsens godkendelse.

12. Læsejl. Læsejl og sideafskærmning (fx glas og espalier) skal være i ensartet materiale og i ensartet og afdæmpet farve og være sikkerhedsmæssigt forsvarligt sat op. Beplantning er tilladt på espalier.

13. Øvrig adfærd/installation. For øvrig adfærd på altan samt installationer/inventar gælder generelt, at det ikke må udgøre sikkerhedsmæssig risiko for person- eller ejendomsskade samt være til ekstrem gene for øvrige beboere.