Altaner

En række andele har fået monteret altaner (havetrapper for stueetagerne) ved et tidligere altanprojekt. Altanprojektet blev udført af Kontech og er af de inkluderede andele finansieret ved fælleslån. På generalforsamlingen 2017 blev der nedsat et nyt altanudvalg grundet større efterspørgsel på nyt altanprojekt. Altanudvalget arbejder (per februar 2018) på at få et nyt altanprojekt etableret, og der afventes tilbud fra Kontech. Der vil komme mere information og være mulighed for at tilmelde sig projektet, når tilbuddet herfor foreligger. Ved spørgsmål kan Mie i altanudvalget kontaktes via bestyrelsesmailen.

Konstateres fejl eller mangler med relation til det tidligere altanprojekt, skal disse meddeles skriftligt til bestyrelsen snarest muligt af hensyn til regler om reklamation (den 1-årige altangennemgang er overstået).

Vedligeholdelse af altan er den respektive andelshavers ansvar. Kontech, der er producenten af nuværende altaner på ejendommen, har udgivet følgende hæfte med generel vejledning til vedligeholdelse af deres altaner.

Ordensregler

Foreningens ordensregler (jf. vedtægterne) for brug af altaner er af generalforsamlingen vedtaget til at være som følgende.

1. Tøjtørring: Tøjtørring skal fortrinsvis finde sted under altanbrystningen.

2. Opbevaring: Altaner må ikke anvendes til opbevaring af affald, opmagasinering og lignende.

3. Maling: Det er ikke tilladt at male loft, væg og gulv pga. specialbehandling.

4. Fyrværkeri: Af sikkerhedsmæssige årsager, må der ikke affyres fyrværkeri fra altanerne.

5. Grill: Det er ikke tilladt at gøre brug af åben ild eller grill på altanerne af hensyn til brandfare og røggener. Det er dog tilladt at anvende el-grill eller gasgrill med op til 5 kg store flasker.

6. Fugle: For at undgå gener med fugle, der slår sig ned på altanerne, er det ikke tilladt at efterlade madvarer, lægge brød eller foder ud på altanerne.

7. Musik: Afspilning af musik eller radio må ikke foretages direkte på altanen.

8. Altankasser: Altankasser skal følge de fastsatte typer (som angivet her på siden).

9. Udvendig ophængning: Det er ikke tilladt at hænge ting ud over altanen, bortset fra de altankasser, der er godkendt (kan fastspændes).

10. Vægmontering: Der må ikke monteres udstyr på væggene uden bestyrelsens godkendelse.

11. Læsejl: Til evt. afskærmning af altanerne må der kun bruges ensartede materialer med en de godkendte farve/farver (angivet her på siden).

Altankasser

Ift. punkt 8 og 9 så er den godkendte altankasse fastsat til at være af stål og med farven RAL 7016 (antracitgrå). Derudover skal altankasserne være fastspændt til altanen, således at de ikke falder ned eller løsrives ved storm eller anden aktivitet.

Læsejl

Ift. punkt 11 så er den godkendte farve til læsejl fastsat til at være farven RAL 7016 (antracitgrå). Læsejl skal overholde den godkendte farve, og kan bestilles hos Altan-Liv.dk eller anden forhandler efter eget ønske. Det er beboernes eget ansvar at sørge for, at læsejlet overholder de fastsatte ordensregler.