VASKERI

Vaskeri

Alle beboere har adgang til fælles vaskeri, som er beliggende i kælderen mellem opgangene 37A og B (adgang til kælder kan foretages via køkkentrapper i gården). I vaskeriet findes følgende maskiner/udstyr.

  • 3 vaskemaskiner
  • 1 tørretumbler
  • 2 tørreskabe
  • 1 strygerulle
  • 1 lagenstrækker (monteret på væg ved siden af strygerullen).

Vaskekort sættes i en maskines kortkasse, der enten er integreret i maskinen eller monteret på væg, for reservation/aktivering af denne (mere herom i senere afsnit på denne side).

Vejledninger i brug af maskinerne findes i dokumentfolderen eller på vægopslag i vaskeriet.

Åbningstider og webreservation

Mandag – lørdag: 07:00 – 22:00 Søndag/helligdage: 09:00 – 21:00.

Find ledige tider via reservationssystemet på maskinerne eller ved webreservation online på mielelogic.com (kræver først oprettelse af bruger). Se afsnittet “Vaskekort og reservation” her på siden for yderligere information.

Doseringsmidler

Vaskemaskinerne har automatisk doseringssystem og bruger Svanemærket vaskemiddel. nyt skyllemiddel er med parfume (til-/fravælges på maskinen). Det er forbudt at bruge egne doseringsmidler i maskinerne af nogen form, da det kan ødelægge maskinernes specielle anlæg og næste beboers vask.

Priser (per juni 2017)

Gældende pris fremgår på display på betalingsmodul ved aktivering. En vasketur kan forventes at koste omkring 20 kr. (fx standard 40°C eller 60°C). Tørretumbling koster 1 kr. for 5 min. Brug af tørreskab koster 1,7 kr. for 10 min. Strygerulning koster 0,75 kr. for 5 min. Bemærk at for hver ubenyttet vasketur opkræves et beløb på 5 kr.

Ordensregler

Ordensregler for fællesvaskeriet er aktuelt som følgende (se i øvrigt siden for vedtægter og ordensregler).

1. Adgang.

Adgang til og benyttelse af vaskeriet er kun tilladt medlemmerne. Det er således ikke tilladt venner, bekendte eller familie (herunder også voksne børn, som er flyttet hjemmefra) at få vasket tøj eller benytte maskinerne. Dørene til vaskeriet holdes aflåst.

2. Doseringsmidler.

Maskinerne er tilsluttet blødtvandsanlæg med automatisk sæbedoseringsanlæg. Der må ikke tilsættes egne doseringsmidler af nogen form, da disse kan ødelægge maskinerne eller næste beboers vask.

3. Oprydning.

Lokaler og maskiner skal ryddes/tømmes for egne sager efter afbenyttelsen.

4. Fnugfilter.

Fnugfilteret i tørretumbleren rengøres, før denne benyttes.

5. Rygning.

Rygning eller brug af åben ild i vaskeriet er ikke tilladt.

6. Erstatning.

Misbrug eller misligholdelse af maskinerne medfører erstatningskrav. Al behandling af tøj sker på eget ansvar. I tilfælde af skade på tøj som følge af dokumenteret svigt i vaske-, tørre- og/eller strygemaskiner kan skaden dog være dækket af foreningens forsikring.

Vaskekort og reservation

Reservation og brug af vaskemaskiner sker ved hjælp af det vaskekort, som køber får tilsendt efter overtagelse af andel. Kortet har samme udformning som et betalingskort, og forbrug registreres automatisk og opkræves månedligt af administrator via boligafgiften. Vaskekort er personlige, og må aldrig overdrages fra sælger til køber ved salg af andel. Der findes guides i vaskeriet til hvordan reservation foretages på vaskemaskinerne.

Webreservation kan nu foretages på siden www.mielelogic.com. Dette kræver først oprettelse af brugerlogin, som gøres på maskinerne i vaskeriet. Se følgende guide.

Hvis vasketiden overskrider ens egen reserverede tid, eller hvis den går over lukketiden i vaskeriet, er maskinerne indstillet, så man ikke kan starte en vasketur.

Bortkommet vaskekort

Ved bortkommet vaskekort tages kontakt til administrator Henriette Hammer Lyngby (ved WA) for bestilling af nyt vaskekort (se kontaktoplysninger nedenfor). Der vil blive opkrævet et gebyr (ca. 130 kr. per juni 2017) fra Miele, der står for udstedelsen af det nye vaskekort.

Telefon: Ring til Henriette man.-fre. på 32 64 46 08
Mail: Skriv til Henriette på HL(a)wadm.dk

Vedligeholdelse og driftforstyrrelse

Daglig vedligeholdelse af vaskeriet foretages af foreningens gårdservice. Som i alle andre forhold her i vores andelsforening, så efterlad venligst vaskeriet i rydelige tilstand, som du selv ønsker at finde det. Husk at fjerne vasketøj inden lukketid og sluk venligst lyset, hvis du er den sidste, der forlader vaskeriet.

Ved driftsforstyrrelser udfyldes en fejlmeldingsformular, der er tilgængelige i beholderen på væggen til venstre for døren ind til vaskerummet. Den udfyldte fejlmeldingsformular efterlades på/ved vaskemaskinen til orientering af andre beboere samt gårdservice. Notificer derudover også gerne vores gårdmand Birk ved gårdservice direkte (gerne med uddybende forklaring).

Skadet tøj som følge af dokumenteret svigt i vaske-, tørre- og/eller strygemaskiner kan være dækket af foreningens ejendomsforsikring, kontakt administrator herom.

Bygas og sikkerhed: Tørretumbleren i vaskeriet benytter bygas. Find sikkerhedsinformation om bygas, og hvordan du skal handle i tilfælde af gaslugt på Hofors hjemmeside.

OVERSVØMMELSE

I tilfælde af ”oversvømmelse” (store vandmængder på gulvet): Start ikke vaskemaskinerne.
Kontakt vicevært Birk på tlf. 40 98 87 90. Hvis ikke Birk er tilgængelig, kontakt da Østblik VVS på tlf. 32 50 51 41. Giv besked til bestyrelsen herom.