VASKERI

VASKERI

Vaskeri

Alle beboere har adgang til fællesvaskeriet, som er beliggende i kælderen mellem opgangene 37A og B (adgang til kælder kan foretages via køkkentrapper i gården). For brug af en maskine sættes vaskekort i en maskines kortkasse, der enten er integreret i maskinen eller monteret på væg, for reservation/aktivering af denne – mere herom i senere afsnit på denne side. I vaskeriet findes følgende maskiner/udstyr.

 • 3 vaskemaskiner.
 • 1 tørretumbler.
 • 2 tørreskabe.
 • 1 strygerulle.
 • 1 lagenstrækker (monteret på væg ved siden af strygerullen).

Denne side er opdelt i følgende afsnit, hvor du kan finde relevant relevant information vedrørende vaskeriet og tilhørende maskiner.

 1. Vaskekort.
 2. Vasketid (information vedrørende vaskemaskiner).
 3. Tørretid (information vedrørende tørretumbler, tørreskabe og strygerulle).
 4. Ordensregler (generelle regler for brug af vaskeriet, jf. vedtægter og ordensregler).
 5. Vedligeholdelse og driftforstyrrelse.
Åbningstider og webreservation

Mandag – lørdag: 07:00 – 22:00 Søndag/helligdage: 09:00 – 21:00.

Find ledig vasketid via reservationssystemet på vaskemaskinerne eller ved webreservation online på mielelogic.com (kræver først oprettelse af bruger, se information under afsnit “vasketid”).

Priser (per april 2023)

Den gældende pris fremgår altid på display på betalingsmodul ved aktivering. Alle vaskeprogrammer med sæbe koster 15,00 kr. per vask, skylleprogram koster 2,00 kr. og centrifugeringsprogram er gratis. Tørretumbling koster 1,84 kr. for 4 min. Brug af tørreskab koster 1,92 kr. for 8 min. Strygerulning koster 3,00 kr. for 15 min. Bemærk at for hver ubenyttet reservation af vaskemaskiner opkræves et beløb på 5 kr.

Vaskekort

Vaskekort benyttes til at købe vaske- eller tørretid på maskinerne samt aktivere disse. Kortet har samme udformning som et betalingskort, og forbrug registreres automatisk og opkræves månedligt af administrator via boligafgiften. Vaskekort er personlige, og må aldrig overdrages fra sælger til køber ved salg af andel – køber får automatisk udstedt og tilsendt eget vaskekort af administrator efter overdragelse af andel.

Bortkommet vaskekort

Ved bortkommet vaskekort tages kontakt til administrator Heidi Linette Sommer (ved WA) for bestilling af nyt vaskekort (se kontaktoplysninger nedenfor). Der vil blive opkrævet et gebyr (ca. 130 kr. per juni 2017) fra Miele, der står for udstedelsen af det nye vaskekort.

Telefon: Ring til Heidi man.-fre. på 32 64 46 12
Mail: Skriv til Heidi på HLS(a)wadm.dk

Vasketid

Reservering af vasketid (kun vedrørende vaskemaskiner) kan foretages af beboere med vaskekort. Dette kan enten gøres i vaskeriet på vaskemaskinernes betalingssystem eller via webreservation på siden www.mielelogic.com. Der findes guides i vaskeriet til hvordan reservation foretages på vaskemaskinerne. For at kunne foretage webreservation kræves først oprettelse af brugerlogin, som gøres på maskinerne i vaskeriet (læs denne guide for mere information om oprettelse af brugerlogin). Reservationssystemet er indstillet til at fungere på følgende måde:

 • Reservationstiden er 15 min. Startes en vask ikke inden for 15 min., ophører reservationen, og en anden andelshaver kan påbegynde vask.
 • For hver ubenyttet reservation opkræves et gebyr på 5 kr. For at undgå gebyr kan en reservation annulleres via reservationssystemet (enten på vaskemaskinen eller via webreservation).
 • Reservationstiden forlænges med 5 min., når den første vask er færdig. Den forlængede reservationstid giver mulighed for at sætte en ny vask over, men det skal gøres umiddelbart efter, idet andre beboere kan overtage vaskemaskinen efter 5 min., hvis der ikke påbegyndes ny vask.
 • Hvis vasketiden overskrider en anden beboers reservationstid, eller hvis den går over lukketiden i vaskeriet, er vaskemaskinerne indstillet, så man ikke kan starte en vasketur.
Doseringsmidler

Vaskemaskinerne har automatisk doseringssystem og bruger Svanemærket vaskemiddel. Skyllemiddel er svanemærket og parfumefri (til-/fravælges på maskinen). Det er forbudt at bruge egne doseringsmidler i maskinerne af nogen form, da det kan ødelægge maskinernes specielle anlæg og næste beboers vask.

Vejledninger for brug af vaskemaskinerne findes i dokumentfolder/vægopslag i vaskeriet.

Tørretid

Reservering af tørretid (kun vedrørende tørretumbler, tørreskabe og strygerulle) er teknisk ikke muligt. Beboere med vaskekort kan købe tørretid til straks brug via betalingssystem i vaskeriet (brug en maskines tilhørende kortkasse, der er monteret på væggen). Hvis tørretiden overgår lukketiden i vaskeriet, er maskiner indstillet, så man ikke kan købe og starte en tur. Der er ikke vedtaget officielle regler (vedtægter/ordensregler) for, hvordan tørretid fordeles, eller hvem der har førsteret. Foreningen råder p.t. kun over 1 tørretumbler og for at optimere brug af denne samt minimere kødannelse, anbefales beboere af følge nedenstående praksis vedrørende tørretumbling.

 • Ved kødannelse så prioriter førsteret til beboere, der har fået vasket deres tøj på maskinerne i vaskeriet.
 • Overvej brug af tørreskab i stedet for tørretumbling, særlig ved behov for længerevarende tørring ved lavere varme. Per august 2020 koster 1 times brug af tørreskab 7,80 kr., hvorimod 1 times tørretumbling koster 16,20 kr. Tørreskabene er også mere skånsomme for tøjet og kan være en fordel særligt til mere sarte tekstiler, tjek vaskemærkat/tørrevejledning for det aktuelle tekstil.
 • Gør rationel brug af tørretumbleren. Overvej om tørretumbling er nødvendigt, der er tørresnore tilgængelige i gården eksempelvis. Undgå at tørretumble længere tid end nødvendigt – den nye gastørretumbler er mere effektiv ift. tidligere elektriske model.

Vejledninger for brug af maskinerne findes i dokumentfolder/vægopslag i vaskeriet.

Ordensregler

Ordensregler for brugen af fællesvaskeriet er aktuelt som følgende (se i øvrigt siden for vedtægter og ordensregler).

1. Adgang.

Adgang til og benyttelse af vaskeriet er kun tilladt foreningens medlemmer. Det er således ikke tilladt venner, bekendte eller familie (herunder også voksne børn, som er flyttet hjemmefra) at få vasket tøj eller benytte maskinerne. Dørene til vaskeriet holdes aflåst.

2. Doseringsmidler.

Maskinerne er tilsluttet blødtvandsanlæg med automatisk sæbedoseringsanlæg. Der må ikke tilsættes egne doseringsmidler af nogen form, da disse kan ødelægge maskinerne eller næste beboers vask.

3. Oprydning.

Lokaler og maskiner skal ryddes/tømmes for egne sager efter afbenyttelsen.

4. Fnugfilter.

Fnugfilteret i tørretumbleren rengøres, før denne benyttes.

5. Rygning.

Rygning eller brug af åben ild i vaskeriet er ikke tilladt.

6. Erstatning.

Misbrug eller misligholdelse af maskinerne medfører erstatningskrav. Al behandling af tøj sker på eget ansvar. I tilfælde af skade på tøj som følge af dokumenteret svigt i vaske-, tørre- og/eller strygemaskiner kan skaden dog være dækket af foreningens forsikring.

Vedligeholdelse og driftforstyrrelse

Daglig vedligeholdelse af vaskeriet foretages af foreningens gårdservice. Som i alle andre forhold her i vores andelsforening, så efterlad venligst vaskeriet i rydelige tilstand, som du selv ønsker at finde det. Husk at fjerne vasketøj inden lukketid.

Ved driftsforstyrrelser udfyldes en fejlmeldingsformular, der er tilgængelige i beholderen på væggen til venstre for døren ind til vaskerummet. Den udfyldte fejlmeldingsformular efterlades på/ved vaskemaskinen til orientering af andre beboere samt gårdservice. Notificer derudover også gerne vores gårdmand Birk ved gårdservice direkte (gerne med uddybende forklaring).

Skadet tøj som følge af dokumenteret svigt i vaske-, tørre- og/eller strygemaskiner kan være dækket af foreningens ejendomsforsikring, kontakt administrator herom.

Bygas og sikkerhed: Tørretumbleren i vaskeriet benytter bygas. Find sikkerhedsinformation om bygas, og hvordan du skal handle i tilfælde af gaslugt på Hofors hjemmeside.

OVERSVØMMELSE

I tilfælde af ”oversvømmelse” (store vandmængder på gulvet): Start ikke vaskemaskinerne.
Kontakt vicevært Birk på tlf. 40 98 87 90. Hvis ikke Birk er tilgængelig, kontakt da Østblik VVS på tlf. 32 50 51 41. Giv besked til bestyrelsen herom.