Facade

Kontaktside for A/B Tjenestemændenes Byggeforening

På denne side kan du se, hvordan du kommer i kontakt med rette vedkommende for din henvendelse vedrørende A/B Tjenestemændenes Byggeforening. For mere information om de forskellige roller i foreningen, se siden “At bo i andel – hvad bør man vide”.

Administrator

Foreningens tilknyttede administrator er WA.

Vores rådgiver Heidi Linette Sommer kan blandt andet kontaktes for henvendelser vedrørende boligafgift, TV-pakker tegnet gennem foreningen (se siden TV-pakker), vaskekort (se siden vaskeri), forsikringsspørgsmål (se siden sikkerhed og forsikringer), køb og salg (se siden køb og salg), vedtægter samt frem- og udlejning (se siden fremleje og udlejning).

Telefon: Ring til Heidi man.-fre. på 32 64 46 12
Mail: Skriv til Heidi på HLS(a)wadm.dk

Gårdservice

Foreningens tilknyttede gårdmand Birk (ved Felix Service) kan kontaktes for henvendelser vedrørende almindelige vicevært-opgaver, der angår foreningen (fx problemer med ejendommens døre, vaskeri, div. småreparationer, cykelstativer, pumpebrønde, lys, dørtelefoner, varmeforsyning osv.). Se evt. siden vedligeholdelse først.

Telefon: Ring til Birk man.-tors. på 40 98 87 90
Mail: Skriv til Birk på info(a)felixservice.dk

Bestyrelsen

For øvrige henvendelser vedrørende foreningen (dvs. angående sager, der ikke varetages af enten administrator eller gårdservice) kan foreningens bestyrelse kontaktes. Før der tages kontakt til bestyrelsen angående beboerspørgsmål, bedes det venligst undersøges, om der findes informationsside herom på hjemmesiden (eksempelvis angående bestilling af navneskilte eller nøgler).

Telefon: Kontakt pr. telefon er ophørt pr. december 2016. Bestyrelsen kan kontaktes på nedenstående måder.

Mail: Skriv til kontakt(a)tjenestebyg.dk

Post: Send/aflever din henvendelse til følgende adresse: Kjeldsgårdsvej 27A (postkassen ved porten), 2500 Valby.

Vurdering/tjek af andel

Foreningen har fast tilknyttede firmaer, som skal benyttes i forbindelse med salg af andel. NB! Læs først vigtig information på siden køb og salg.

Vurdering foretages af statsaut. ejendomsmægler Mads Munch.
VVS-tjek foretages af Schultz & Co VVS v/Martin Mikkelsen.
El-tjek foretages af Spot Installation A/S v/Johnny Pedersen.

Facebook

Beboere kan få kontakt til med-andelshavere i den fælles facebookgruppe, hvor der kan læses, besvares og laves opslag. Gruppen er ikke relateret til bestyrelsen, og sager vedrørende bestyrelsen skal foregå per e-mail.

Hastetilfælde og akutte skader

Ved hastetilfælde (forbeholdt særligt hastende sager eller nødsager, hvor officielle kontaktmåder ikke er egnede) kan der rettes personlig kontakt til et af bestyrelsesmedlem.

Akut vandskade: I tilfælde af akut vandskade, oversvømmelse af vaskeri eller lignende, forsøg først at begrænse skaden og kontakt dernæst vicevært eller vvs.

  • Ved vandskade fra vandrør/installationer i lejlighed, kan der lukkes for vandtilførsel til den enkelte lejlighed bagtrappen – drej og luk for ventilerne, der fører ind i lejligheden.
  • Ved nødstilfælde/akut vandskade fra radiator, så forsøg først at lukke for vandtilførsel ved termostaten på radiatoren. Stopper dette ikke lækagen, så luk for ventilen på tilføringsrør i bunden af bagtrapperne. Når der lukkes for tilføringsrøret, lukkes der for al vandtilførsel til radiatorer i opgangen, så lukning heraf er forbeholdt nødstilfælde.
  • Kontakt gårdmand Birk på tlf. 40 98 87 90. Hvis ikke Birk er tilgængelig, kontakt da Østblik VVS på tlf. 32 50 51 41 (døgnvagt, lyt og følg instruktionen for at blive stillet videre). Informer bestyrelsen om hændelsen.

Gaslugt: Find sikkerhedsinformation om bygas, og hvordan du skal handle i tilfælde af gaslugt, på Hofors hjemmeside.