Facade

Kontaktside for A/B Tjenestemændenes Byggeforening

På denne side kan du se, hvordan du kommer i kontakt med rette vedkommende for din henvendelse vedrørende A/B Tjenestemændenes Byggeforening. For mere information om de forskellige roller i foreningen, se siden “At bo i andel – hvad bør man vide”.

Administrator / generel kontakt til foreningen

Foreningens tilknyttede administrator er WA.

Vores rådgiver Heidi Linette Sommer er primær kontaktperson for alle henvendelser (hvor bestyrelsen tidl. fungerede som primære kontaktperson) og som ikke rettes til gårdmand/Birk, herunder følgende:

Før der tages kontakt til Heidi, bedes det venligst undersøges, om der findes informationsside herom på hjemmesiden (eksempelvis angående bestilling af navneskilte eller nøgler).

Telefon: Ring til Heidi man.-fre. på 32 64 46 12
Mail: Skriv til Heidi på HLS(a)wadm.dk

Post: Send/aflever din henvendelse til følgende adresse: Kjeldsgårdsvej 27A (postkassen ved porten), 2500 Valby.

Gårdservice

Foreningens tilknyttede gårdmand Birk (ved Felix Service) kan kontaktes direkte for henvendelser vedrørende almindelige vicevært-opgaver, der angår foreningens ansvar, bl.a. følgende:

  • Problemer med ejendommens døre
  • Drift af vaskeriet (for henvendelser om vaskekort kontaktes administrator)
  • Div. småreparationer på ejendommen og defekte lamper
  • Dørtelefoner
  • Varmeforsyning
  • Udendørsarealer herunder cykelstativer

Se gerne siden om vedligeholdelse først for beskrivelse af, hvad der henholdsvis foreningens og andelshavers vedligeholdelsesansvar.

Telefon: Ring til Birk man.-tors. på 40 98 87 90
Mail: Skriv til Birk på info(a)felixservice.dk

Facebook

Beboere kan få kontakt til med-andelshavere i den fælles facebookgruppe, hvor der kan læses, besvares og laves opslag. Gruppen er ikke relateret til bestyrelsen, og sager vedrørende bestyrelsen skal foregå per e-mail.

Hastetilfælde og akutte skader

Ved hastetilfælde (forbeholdt særligt hastende sager eller nødsager, hvor kontakt til gårdservice/administrator ikke kan gennemføres) kan der rettes personlig kontakt til et bestyrelsesmedlem. For vandskader se nedenstående.

Akut vandskade: I tilfælde af akut vandskade, oversvømmelse af vaskeri eller lignende, forsøg først at begrænse skaden og kontakt dernæst vicevært eller vvs.

  • Ved vandskade fra vandrør/installationer i lejlighed, kan der lukkes for vandtilførsel til den enkelte lejlighed bagtrappen – drej og luk for ventilerne, der fører ind i lejligheden.
  • Ved nødstilfælde/akut vandskade fra radiator, så forsøg først at lukke for vandtilførsel ved termostaten på radiatoren. Stopper dette ikke lækagen, så luk for ventilen på tilføringsrør i bunden af bagtrapperne. Når der lukkes for tilføringsrøret, lukkes der for al vandtilførsel til radiatorer i opgangen, så lukning heraf er forbeholdt nødstilfælde.
  • Kontakt gårdmand Birk på tlf. 40 98 87 90. Hvis ikke Birk er tilgængelig, kontakt da Østblik VVS på tlf. 32 50 51 41 (døgnvagt, lyt og følg instruktionen for at blive stillet videre). Informer bestyrelsen om hændelsen.

Gaslugt: Find sikkerhedsinformation om bygas, og hvordan du skal handle i tilfælde af gaslugt, på Hofors hjemmeside.

Vurdering/tjek af andel

Foreningen har fast tilknyttede firmaer, som skal benyttes i forbindelse med salg af andel. NB! Læs først vigtig information på siden køb og salg.

Andelsvurdering foretages fra 2024 af vurderingsmand Jens Baumann ved WA.
VVS-tjek foretages af Schultz & Co VVS v/Martin Mikkelsen.
El-tjek foretages af Spot Installation A/S v/Johnny Pedersen.

Bestyrelsen

For optimering af arbejdsgang bedes al kontakt fremadrettet gå direkte til administrator eller vores gårdmand/gårdservice, der efterfølgende kan kontakte bestyrelsen ved behov.