Navneskilte

Ved indflytning sørger administrator for udskiftning af alle navneskilte efter modtagelse af oplysning fra sælger via skema på ”Overdragelsesvejledningen” (se siden køb og salg). Køber opkræves efter indflytning beløb til gravør via boligafgiften.

Efterfølgende ændring af de enkelte navneskilte (dørskilt, postkasseskilt og ringetrykskilt) kan herefter foretages løbende efter ønske fra andelshaver og for andelshavers regning. Beløb opkræves via den månedlige boligafgift af administrator efter modtagelse af faktura fra gravør. En total udskiftning koster ca. 1.415 kr. (pr. maj 2017), og beløbet dækker over de produktionsmæssige omkostninger, som låsesmed/gravør opkræver. Priserne kan variere en smule afhængig af graveret tekstlængde. Bestilling af ændring af navneskilte foregår ved udfyldelse af formular på denne side. Andelshaver vil herefter modtage en mail fra administrator, hvor bestillingen skal bekræftes. Ekspeditionstiden fra administrator modtager bekræftelse af bestilling og indtil skiltene er produceret af gravør og monteret af gårdmanden kan være på over en måned (særligt i gravørens ferieperioder).

Formular til bestilling af nye navneskilte

  Vælg i det følgende hvilke skilte, der ønskes at blive bestilt nye af og angiv den fulde tekst, der ønskes påført skiltet. Lad feltet stå tomt, hvis der er angivet “NEJ”.

  Dørskilt (brevindkast i stål med lasergravering) – vejledende pris ca. 1235 kr. inkl. moms (maj 2017). Max 2 linier af 24 anslag.
  Ønskes nyt dørskilt? NEJJA

  Postkasseskilt (brevskilt med lasergravering) – vejledende pris ca. 80 kr. inkl. moms (maj 2017). Max 1 linje af 38 anslag.
  Ønskes nyt postkasseskilt? NEJJA

  Ringetryksskilt (til dørtelefon ved opgang) – vejledende pris ca. 100 kr. inkl. moms (maj 2017). Max 2 linjer af 14 anslag.
  Ønskes nyt ringetrykskilt? NEJJA

  Bestilles navneskiltene i forbindelse med fremleje? NEJJA

  Tjek venligst at alle angivne oplysninger er korrekte inden der trykkes "Send".