Fællesværksted

På ordinære generalforsamling 2020 d. 26. august blev det efter bestyrelsens forslag vedtaget at gøre foreningens værksted, der p.t. kun er tilgængeligt for gårdmand og bestyrelse, til fællesværksted.

Hertil blev andelshaver Anton valgt til at være værkstedskoordinator.

Flere praktiske og sikkerhedsmæssige foranstaltninger skal på plads før rummet kan åbnes op for andelshavere, idet bl.a. lås, lys og strømudtag skal ordnes. Dernæst skal rummet indrettes. Der vil komme yderligere information, når rummet er klar til brug som fællesværksted, herunder hvordan værkstedet tilgås.

Opdatering januar 2021: De praktiske foranstaltninger for rummet er nu på plads. Indretning ved værkstedsmester vil kunne påbegyndes, hvorefter værkstedet vil være åbent. Nærmere info vil blive annonceret.

Ordensregler for fællesværksted

Ordensregler for fællesværksted er aktuelt som følgende (se i øvrigt siden for vedtægter og ordensregler).

1. Adgang. Adgang til og benyttelse af fællesværkstedet er kun tilladt foreningens medlemmer og skal følge de generelle ordensregler vedrørende støj, se punkt 11 under generelt. Børn må kun opholde sig i værkstedet, hvis de uafbrudt er ledsaget af en voksen, der har ansvaret for børnenes sikkerhed og adfærd. Døren til fællesværkstedet holdes aflåst.

2. Anvendelse. Al færden og aktivitet i fællesværkstedet samt anvendelse af dertilhørende udstyr sker på eget ansvar, og foreningen kan ikke garantere for forsikringsdækning ved skadekomst eller skade på tøj/ejendele. Fællesværkstedet er kun egnet til simple arbejder/reparationer, da der ikke er rette beskyttelsesudstyr eller ventilation til rådighed. Der må således ikke anvendes værktøj/udstyr eller kemikalier, der kræver udsugning eller udgør særlig sikkerhedsmæssig risiko for eksempelvis personskade eller brand.

3. Fælles værktøj og udstyr. Anvendelse af fælles værktøj/udstyr skal ske på behørig vis. Intet værktøj eller udstyr må fjernes fra lokalet, medmindre det er udtrykkeligt angivet at være tiltænkt udlån og skal i så fald returneres straks efter endt brug. Misbrug eller misligholdelse af værktøj/udstyr kan medføre erstatningskrav.

4. Oprydning og rengøring. Fællesværkstedet skal efterlades i ren og ryddelig tilstand efter brug. Anvendt værktøj/udstyr skal rengøres efter brug og sættes på plads. Borde og gulve rengøres med kost, der er tilgængelig i værkstedet. Affald bortskaffes efter kommunale forskrifter, herunder skal savsmuld bortskaffes i lukket pose.

5. Mad og drikke. Af sikkerhedsmæssige hensyn må der ikke indtages mad og drikke i fællesværkstedet.

6. Rygning. Rygning eller brug af åben ild i fællesværkstedet er ikke tilladt.