Forældrekøb

Forældrekøb er ikke tilladt i foreningen, da køber på papiret (andelshaver) selv skal bebo andelen (i henhold til foreningens vedtægter).

Forældre har dog mulighed for at finansiere købet indirekte ved at udnytte muligheden for at låne penge rentefrit til børn ved et såkaldt anfordringslån, hvor der tegnes et gældsbrev. Hensigten er at børnene både køber (med lånte penge fra forældre) og bor i andelslejligheden som andelshaver med dertilhørende ansvar, hvorved vedtægterne overholdes. Kontakt en advokat (evt. bank) for at høre om mulighederne for korrekt udarbejdning af et gældsbrev, da dette fungerer som bevis over for myndigheder, at der er tale om et lån og ikke en pengegave, som ellers vil blive beskattet betragteligt. For mere information kan denne artikel om forældrefinansiaering af ABF (Andelsboligforeningernes Fællesrepræsentation) læses.

Vedtægternes formalia

Køber på papiret (andelshaver) skal selv bebo andelsboligen, hvorfor forældre ikke må være andelshaver og lade børn bebo andelen alene.

Foreningens vedtægter (2019) §7 stk. 3 “Andelshaveren er forpligtet til at flytte ind i andelsboligen og benytte andelsboligen
til helårsbeboelse for sig og sin husstand.”