Forældrekøb

Forældrekøb er ikke tilladt i foreningen, da køber på papiret selv skal bebo andelen (i henhold til foreningens vedtægter).

Forældre har dog mulighed for at finansiere købet indirekte ved at udnytte muligheden for at låne penge rentefrit til børn ved et såkaldt anfordringslån, hvor der tegnes et gældsbrev. Kontakt en advokat (evt. bank) for at høre om mulighederne for korrekt udarbejdning af et gældsbrev, da dette fungerer som bevis over for myndigheder, at der er tale om et lån og ikke en pengegave, som ellers vil blive beskattet betragteligt.