• Foreningens historie

    Foto: 30-års-stiftelsesfest (1945) på Hotel Rossini.

  • Foreningens historie

    Foto: 30-års-stiftelsesfest (1945) på Hotel Rossini.

Stiftelsen af Tjenestemændenes Byggeforening

Foreningens historie starter i København omkring år 1914/1915, hvor postbuddet J. Chr. Schou stifter Tjenestemændenes Byggeforening med det formål at bygge et andelshus, der stiller billige lejligheder til rådighed i boligmanglen. Den eneste betingelse for at kunne blive optaget i foreningen var at være ansat i statens eller kommunens tjeneste eller være ligestillet med en tjenestemand i økonomisk henseende. Dette blev senere ændret til, at enhver kunne optages som medlem, men foreningens navn forblev uændret.

Projektet mødte god opbakning, og der blev indkøbt grund til andelshuset og udarbejdet bygningstegninger af arkitekt Rolf Schrøder, der forestod etableringen. I aviser som Social-Demokraten og Folkets Blad blev der annonceret “store moderne 3- og 2-værelseslejligheder med og uden kammer” med en forventet månedlig boligafgift på 40-42 kr. for en 3-værelses og 30-34 kr. for en 2-værelses lejlighed. Projektet var næsten i mål, man kunne optage lån og begynde opførelsen med forventet indflytningsdag i foråret 1916. Første verdenskrig medførte imidlertid mangel på gode byggesten og stigende priser. De vanskellige forhold gjorde, at opførslen måtte udskydes i flere omgange, men i 1918 stod ejendommen endelig klar til indvielsen.

Bygningens liv og indretning

Selvom foreningen i dag kun huser lejligheder til beboelsesformål, har det ikke altid været tilfældet. Bygningen var oprindeligt designet til at kunne huse 4 forretninger i stuetagen mod vejen, og lokalerne endte med at blive brugt til 3 forretninger efter opførelsen.

  1. På hjørnet ved nr. 29 lå frk. Büsses ismejeri.
  2. Ved nr. 35 til venstre lå frk. Hansens manufakturhandel, der også var kendt som ”gaveforretningen”.
  3. På hjørnet ved nr. 35 lå fru Møllers kiosk, der var kendt som “cigarforretningen”.

Forretningerne havde lagerrum i kælderen, der ligeledes husede 2 store cykelrum i hver fløj af bygningen, hvor der i dag forefindes henholdsvis vaskeri og varmecentral med kontoret. Før etableringen af vaskeriet i kælderen benyttede beboerne et af de mange vaskerum på loftet, hvor der var monteret vaskekedler med automatgas. Flere af de gamle vaskerum findes stadigvæk på loftet, men uden inventar. Før fjernvarme blev etableret, blev der i lejlighederne fyret op i kakkelovne, der var forbundet til ejendommens skorstene, som i dag er forseglede. Andelshaverne brugte deres kælderrum til opbevaring af brændsel.

Det lokale nabolag var præget af industri. Naboejendommen til foreningen på Kjeldsgårdsvej 39 var tidligere en fabriksgrund, der bl.a. har huset en pølsefabrik, senere en læderfabrik og dernæst en gummifabrik. Sidstnævnte gjorde sig særlig bemærket, når der blev fyret op med affaldsgummiet. Med fabrikkerne i kvarteret, var det ikke altid just frisk luft der kom ind, når vinduet blev åbnet. Nogle gange blev det også for meget for foreningens beboere, som det fremgår af klageskriv over stank fra vitaminproducenten Ferrosan, der lejede lokaler til produktion i naboejendommen på Kjeldsgårdsvej 17.

Foto af Kjeldsgårdsvej 37A-B-C i året 1922 (ældst kendte foto af ejendommen). Kiosken på hjørnet i stueetagen var kendt som “cigarforretningen” blandt beboerne. Udover cigarer kan kiosken ses at have tilbudt øl, blade, papir og telegrammer m.m.

Luftfotos af A/B Tjenestemændenes Byggeforening taget i perioden 1950-1954. I første foto ses daværende ismejeri på hjørnet af ejendommen ved opgang 29. Ophav: Kgl. Bibliotek, fotograf Svend Andersen.

Tradition og fejring

Foreningen har siden stiftelsen haft tradition for at afholde en række årlige begivenheder for beboere. Hertil har Hotel Rossini’s festsal flittigt været benyttet. Fotos øverst på denne side viser fejring af 30-års stiftelsesfest i Hotel Rossini’s festsal.

Hvert år kunne børnene i foreningen fejre fastelavn i Hotel Rossini’s festsal med tøndeslagning, hvor præmierne blev skænket af foreningens forretninger. Derudover har der været forplejning og underholdning, hvor invitationerne gennem årene bl.a. har indbudt til bugtaler, orkestermusik, optræden, film, bal, lydimitation og historieoplæsning. Festsalen blev i 1970’erne erstattet af nuværende betonbyggeri med Big Bowl, men de årlige traditioner lever stadigvæk videre.

Til den årlige sommerfest i 1993 blev foreningens 75-års jubilæum afholdt. I år 2018 var det derfor med glæde, at andelshavere i anledningen af foreningens 100-års jubilæum igen kunne inviteres til en sommerfest af de særlige.

Fotos af børn i foreningens gård. Første foto er taget under 2. verdenskrig – bemærk trækassen fyldt med sand foran vinduet til kælderrummet, der også fungerede som tilflugtsrum, når sirenerne lød. Andet foto er taget omkring 1938.  

Kildemateriale

Tak til Kurt Pallesen og Karsten Nørgård-Petersen for udlån/donation af kildemateriale, der har gjort dette skriv muligt. Karsten har fortalt/berettet med oplysninger fra hukommelsen ligeledes, da han er opvokset i foreningen.

Ligger du inde med historiske fotos/artikler om foreningen? Så tøv ikke med at tage kontakt til bestyrelsen – vi er meget interesserede i at få lov til at tage en kopi.

2018, Tjenestemændenes Byggeforening.