Sikkerhed og forsikring

Foreningens ejendom er forsikret af en række forsikringer tegnet gennem Assurance Partner, herunder bygningsforsikring (Gjensidige Forsikring), glas- og sanitetsforsikring (Dansk Glasforsikring), ansvarsforsikring (HDI Danmark) og arbejdsskadeforsikring (IF Skadeforsikring). Disse forsikringer kan bl.a. dække skade på bygningen (herunder vinduesruder), ødelagt tøj som følge af dokumenteret fejl på vaskemaskiner og andet. Henvendelser vedrørende foreningens forsikringer og skadesanmeldelse skal rettes til foreningens administrator.

Andelshavere bør og er selv ansvarlige for at tegne egne relevante forsikringer så som indboforsikring og ansvarsforskring. Hos en del forsikringsselskaber er ansvarsforsikringen sammenlagt med indboforsikringen, nogle selskaber kalder denne kombination for en familieforsikring. Derudover kan det være en god ide at tegne en ulykkesforsikring.

Det er ikke muligt at tegne forsikring gennem foreningen, men medlemmer af en fagforening kan som medlemsfordel ofte få rabat på forsikringer tegnet herigennem. Ligeledes tilbyder en del forsikringsselskaber ofte rabat i forskellige situationer (fx til unge eller hvis alle forsikringer tegnes samlet).

Det er en god ide at orientere sig om forsikringens dækningsgrad i forskellige situationer. Benyttes loft/kælderrum til opbevaring af genstande, så tjek eksempelvis om forsikringen dækker disse i tilfælde af indbrud (en del forsikringer dækker for loft/kælderrum ikke “særligt privat indbo” så som elektronik, tøj af skind/pels, spiritus/vin, kunst/antikvitet etc).

FORSIKRINGERNE KORT FORTALT

Indboforsikringen dækker dine private genstande (fx ved indbrud, pludselig vandskade eller brand i lejlighed, hvor ejendomsforsikringen ikke dækker). Ansvarforsikringen dækker, hvis du påfører andre eller andres genstande skade.
Ulykkesforsikringen kan dække dine varige mén som følge af ulykke (fx tab af syn, hørelse, legemsdele etc.)

5 husketip til en sikker forening

 1. Bagtrapperne holdes permanent ryddede (jf. vedtægter), da affald, tomme flasker og andet udgør snublefælder, hindrer fri passage for beboere/brandvæsen, forhindrer rengøring og kan være lugtgene.
 2. Alle yderdøre, loft/kælderrum samt port holdes aflåst (jf. vedtægter).
 3. Spørg hvem der vil ind, hvis det ringer på dørklokken, og undgå at lukke uvedkommende ind på ejendommen.
 4. Hav funktionsdygtig røgalarm installeret i lejligheden.
 5. Undgå at blokkere køkkendøren indefra, da den er nødudgang i tilfælde af brand. Brandvæsen benytter ligeledes døren, hvis de skal ind i lejligheden.

I tilfælde af indbrud

Konstateres indbrud i lejlighed, hvor tyven ikke er til stede, kan politiet kontaktes ved at ringe 1-1-4 (hvis tyven stadig er til stede, ring 1-1-2).

Konstateres simpelt indbrud i loft/kælderrum, hvor tyven ikke er til stede, rykker Politiet som regel ikke ud og anmeldelse kan foretages online. Ring 1-1-4, hvis du er i tvivl. Følgende punktliste er udarbejdet som hjælp i tilfælde af indbrud i loft/kælderrum.

 • Det er en god ide at starte med at fotodokumentere ’gerningsstedet’, som det er fundet.
 • Noter stjålne genstande samt evt. bygningsskade.
 • Tjek om andre loft/kælderrum i nærheden er berørte.
 • Skriv til bestyrelsen og nævn følgende samt andet relevant.
  • Hvornår/hvordan konstateres indbrud?
  • Hvilke loftrum er berørte?
  • Er der sket skade på bygning (bygningsskade skal anmeldes til foreningens ejendomsforsikring af bestyrelsen)?
 • Anmeld indbruddet til politiet, anmeldelsen kan som regel gøres online – undersøg hvad der er gældende for din situation, ring evt. 1-1-4 ved tvivl. Når politiet har bearbejdet din sag, fremsender politiet en anmeldelseskvittering med journalnummer (ekspeditionstiden kan tage nogle uger).
 • Indgiv skadesanmeldelse med stjålne genstande til eget forsikringsselskab (det er andelshavers egen indboforsikring, der dækker stjålne genstande). Typisk kan en skadesanmeldelse indgives online, når du har modtaget din anmeldelseskvittering fra politiet med journalnummer – tjek hvad der er gældende for din forsikring.
 • Husk at få aflåst loft/kælderrum forsvarligt igen.

Brandsikkerhed

Der er installeret røgalarmer i kældergange og loftsarealer. Konstateres “falsk alarm” pga. behov for batteriskifte, kontakt da gerne gårdservice. I tilfælde af egentlig brand, ring 1-1-2 og varsko andre beboere.

Hovedstadens Beredskab har udgivet følgende hæfte som guide til forebyggelse af brand og orientering af, hvordan du skal handle, hvis uheldet er ude.

Skybrud

Almindelig Brand har udgivet følgende folder som guide til forebyggelse af skybrud og handleplan efter skybrud.