Ventelister

Kære besøgende.

Tak for din interesse i vores forening.

Vi modtager mange henvendelser vedrørende information om optagelse på ventelister eller interesse for køb af andelsboliger – også fra nuværende andelshavere i foreningen.

Salg af andelsboliger følger proceduren angivet i vedtægternes §13, der i vores forening foreskriver, at sælger først og fremmest har ret til frit valg af køber. Dette betyder, at sælger selv finder køber uden bestyrelsens indblanding. Vi har derfor ingen ventelister i vores forening – hverken interne eller eksterne. Vi fører heller ikke interesselister i vores forening eller indstiller interesserede købere, da dette på nuværende tidspunkt ikke er aktuelt grundet stor efterspørgsel på andelsboliger.

I bestyrelsen får vi derfor som regel først viden om et igangværende salg, når køber allerede er fundet, og salgspapirerne fremsendes af administrator til underskrift. Det kan hænde at sælger eller pårørende af årsager ikke selv kan eller ønsker at varetage salget (og dermed giver afkald på retten til frit valg af køber). I så fald foreskriver vedtægternes §13 stk. 2, at bestyrelsen dernæst sender lejligheden i udbud. Det er vores erfaring, at dette kun sker meget sjældent, da sælger/pårørende stort set altid finder en køber selv. Inden for de seneste 5 år (2022) har der kun været ét tilfælde af en lejlighed sendt i udbud gennem bestyrelsen.

Er du interesseret i at bo i vores forening, så råder vi derfor til, at du holder øje med salgsemner gennem de portaler, hvor andelsboliger almindeligvis annonceres til salg (Boliga.dk, DBA, ejendomsmæglere og mange andre on/offline portaler).

Med venlig hilsen Bestyrelsen

Vedtægter §13

Procedure for valg af køber ifølge vedtægterne (marts 2019).

§13 Stk. 2 Fortrinsret til at overtage andelsboligen gives i nedenstående prioriterede
rækkefølge til:
A) En person, som indstilles af andelshaver selv.
B) En anden nuværende andelshaver, såfremt fraflyttende andelshaver ikke selv
ønsker at indstille en person. Bestyrelsen/administrator sender lejligheden i
tilbud via opslag – evt. på foreningens hjemmeside.
Fortrinsretten i henhold til første punktum er betinget af, at den fortrinsberettigede
andelshavers andelsbolig frigøres, med mindre overdragelse sker til
sammenlægning, jf. stk. 3.