Vedligeholdelse

Vedligeholdelse af ejendommen er alles ansvar. Derudover bidrager hver andelshaver til budget for vedligeholdelsen, som foreningens bestyrelse varetager/administrerer. Konstateres behov for ejendomsvedligehold, så giv gerne besked herom som følgende.

Vedligeholdelse af andele er den enkelte andelshavers eget ansvar og omkostning (med få undtagelser som fx dørtelefon og radiatorforsyning). Her på siden findes udvalgt information med råd til vedligeholdelse. Information om altanvedligeholdelse findes på siden om altaner. Spørgsmål vedrørende ansvar for indvendig vedligeholdelse rettes til foreningens administrator.

Radiator

Foreningen sørger for varmeforsyningen til andele, og andelshaver står selv for at vedligeholde radiatorer.

Hvis radiatoren ikke virker, trænger den måske til motionering af ventilen i termostaten. Det kan du gøre ved at dreje termostaten helt til højre og til venstre 5-10 gange. Der findes guides på nettet til, hvordan ventilen også kan motioneres ved at skille termostaten ad, men vær varsom med at hive/pille ved ventilen, da den i værste fald kan ødelægges og lække vand.

Varmer en radiator ikke ordenligt og/eller laver lyde, skyldes det oftest luft inde i radiatoren, der hindrer optimal gennemstrømning. Alle radiatorer har en ventil til at foretage udluftning, som demonstreres i nedenstående video. Brug ved udluftningen gerne viskestykke/klud fra rengøring til at opfange radiatorvand, der kan være meget beskidt. På nogle typer radiatorer bruges en radiatornøgle til at åbne udluftningsventilen, ekstra nøgler forhandles i bl.a. byggemarkeder.

Er der stadig problemer med en radiator, kontakt da vores gårdmand Birk.

Ved at afspille ovenstående video accepterer du YouTubes servicevilkår. Herunder at YouTube/Google modtager teknisk data om din browser samt sætter en cookie, der kan bruges til eksempelvis markedsføring.

Spar energi og penge

Skær ned på dit varmeforbrug med følgende råd.

  • Sørg for at radiatoren frit kan afgive varme til rummet – undgå fx at sætte sofa direkte op ad radiatoren eller lægge papir og tøj ovenpå. Er radiatoren varm foroven og kold forneden, har den afgivet varmen til rummet.
  • Benyt alle radiatorer til opvarmning af andelen og sæt radiatorer i samme rum til samme temperatur. Én radiatorer sat på max varme bruger mere energi end flere radiatorer sat på lav varme.
  • Overvej evt. at montere smarte/intelligente termostater. Der findes stort udvalg lige fra simple typer, der følger et fast temperaturprogram, til termostater på wi-fi, der autojusterer temperaturen løbende ud fra din/jeres GPS-position på mobil.

Faldstammer

Faldstammerne, som afløb i andele er tilsluttet, kan tilstoppe ved uhensigtsmæssig brug, hvilket kan føre til “oversvømmelse” i andele.

Tilstopning forebygges ved ikke at hælde stegefedt, kaffegrums og madrester ud i afløbet, men i stedet bruge skraldespanden til bortskaffelse. Undgå ligeledes at bruge toilettet som skraldespand til materialer så som køkkenrulle, pap, hygiejnebind, bleer, vatholdige produkter, (engangs)klude, vådservietter, kattegrus etc. Disse materialer er (modsat toiletpapir) svært opløselige og medvirker tilstopning af både faldstammer og kloakker.

Vinduer

Åbner/lukker et vindue “med modstand”, skyldes dette ofte at beslagsystemet (de bevægelige metaldele, der ses, når vinduet åbnes) trænger til at blive smurt.

Beslagsystemet smøres ved først at fjerne evt. synligt snavs og dernæst tilsætte få dråber af en olie, der er syrefri.

Dørtelefon

Andelshaver har ansvaret for at passe på og rengøre egen dørtelefon, mens foreningen har ansvaret for at dørtelefonernes funktion opretholdes (dvs. reparation ved svigtende elektronik).

Hvis dørtelefonen ikke virker, kontakt da vores gårdmand Birk. Forsøg ikke selv at foretage inspektion/reparation af dørtelefonen, da kun en fagmand/elektriker må tilse installationen, så hele anlægget i opganget ikke bliver kortsluttet/ødelagt.

Indeklima

Udluftning i andele bør foretages dagligt for at minimere luftfugtighed (giver anledning til vækst af både skimmelsvamp og skadedyr) og skadelige partikler.

Luft ud kort og intenst, fx 5 min. morgen, middag og aften med åbne vinduer. Dette er mere effektivt og giver mindre varmetab end ved at have et vindue stående åbent konstant. Husk at fjerne evt. genstande foran åbne vinduer, så disse ikke vælter ud/ind af vinduerne ved gennemtræk.

Foruden regelmæssig udluftning og rengøring kan følgende forebyggende råd til et sundere indeklima anbefales.

  • Undgå at tørre tøj inde i lejligheden, da det afgiver en masse fugt.
  • Når der tages bad, så hold døren til badeværelset lukket for at minimere fugtspredningen. Skrab/tør vægge og gulv fri for vand efterfølgende og luft ud.
  • Tænd emhætte og brug grydelåg (sparer også energi) under madlavning, når det er muligt.
  • Luft ud umiddelbart efter madlavning eller brug af stearinlys for at minimere mængden af skadelige partikler i hjemmet.
  • Hav tilstrækkeligt ventilationsmellemrum (fx 10-15 cm) bag møbler placeret op mod kolde ydervægge, da der kan gro skimmel ved manglende ventilation.
Sølvfisk
Flere har over det seneste års tid bemærket øget forekomst af sølvfisk i lejlighederne. Det skyldes angiveligt, at det har været et mere fugtigt år end sædvanligt, og at vinteren var mild. Vi har undersøgt det med 3T, og det har ingen relation til kloak-/faldstammearbejdet, der blev udført på ejendommen.
Sølvfisk er uskadeligt dyr, der dog kan gå i frimærkesamlinger og lign. Regelmæssig udluftning, rengøring m.m. kan være hjælpsomt mod forekomsten. Se bolius.dk for mere information.

Gulvbrædder

Knirkende gulvbrædder i andele med ældre/originalt plankegulv kan afhjælpes ved at fæstne sømmene med dyknagle, som demonstreret i nedenstående video. Vær opmærksom på, at når sømmene bankes ned, vil der fremgå “sømhuller”, hvis disse har været lakeret over tidligere.

Ved at afspille ovenstående video accepterer du YouTubes servicevilkår. Herunder at YouTube/Google modtager teknisk data om din browser samt sætter en cookie, der kan bruges til eksempelvis markedsføring.

Døre

Dørene i de fleste andele har ældre beslag, der kan/vil knirke med tiden.

Knirkende døre kan nemt løses ved at smøre beslagene med få dråber olie, som demonstreret i nedenstående video.

Ved at afspille ovenstående video accepterer du YouTubes servicevilkår. Herunder at YouTube/Google modtager teknisk data om din browser samt sætter en cookie, der kan bruges til eksempelvis markedsføring.