VASKERI

Ordensregler

Foreningens ordensregler, som fremgår i vedtægterne, er gengivet her på siden. I enkelte ordensregler er ældre ordlyd ændret til en mere aktuel.

Støj

Al unødvendig støj (fx fra maskiner etc.), der kan være til gene for de omkringboende, bør foregå i hverdagene mellem kl. 8.00 – 21.00. Lørdag, søndag og helligdage mellem kl. 9.00 – 18.00. Disse dage bør man vise hensyn.

Cykler, barnevogne og lignende
 1. Cykler, knallerter og barnevogne må ikke henstilles på trappeopgange, kældergange eller gennemgange, men henvises til de opsatte cykelstativer eller barnevognsskur.
 2. Cykler og lignende må ikke stilles op ad ejendommens facader (væggens pudslag bliver beskadiget).
 3. Cykling i gården samt i passagerne er strengt forbudt.
Parkering

Opkørsel samt parkering af biler og motorcykler i passager, på flisearealer samt i gården er forbudt.

Døre, vinduer og indendørs fællesarealer
 1. Dersom nogen åbner vinduer på trapperne, skal vedkommende lukke dem om aftenen.
 2. Port, loft/kælderrum og døre (med undtagelse af døre til køkkentrapper) holdes aflåst.
 3. I uvejr lukkes loftvinduer straks.
 4. Tørring af tøj og udhængning af genstande fra vinduerne eller trapper er forbudt.
 5. Leg på trapper, i kældre og på loftsgange samt foran indgange er forbudt.
Gården
 1. Fodboldspil i gården (uden for græsarealet) er ikke tilladt.
 2. Færdsel i anlægget må ske under behørig hensyntagen til beplantningen. Medlemmerne må påse, at børnene ikke afbrækker grene, blomster eller graver i anlægget.
 3. Private ting, såsom borde, stole og legeredskaber, der benyttes under ophold i gård og anlæg, skal fjernes straks efter brugen. Bestyrelsen kan dog give tilladelse til mere permanent opstilling af ting til fælles afbenyttelse.
 4. Om aftenen skal børnenes legetøj fjernes fra gården.
Sikkerhed og forebyggelse
 1. Der må ikke henstilles noget i kældergange, på hovedtrapper eller køkkentrapper (af hensyn til brand, sikkerhed og rengøring).
 2. Medlemmerne må ikke holde duer og katte til ejendommen under nogen form for fodring. (Henstil ligeledes ikke affald uden for affaldsbeholderne, idet skadedyr tiltrækkes).

Se ydermere sikkerhedstips på siden om sikkerhed og forsikring. 

Altaner

Ordensregler for altaner kan findes på siden om altaner.

Vaskeri

Aktuelle ordensregler for vaskeri kan findes på siden om vaskeri.