Parkering

Foreningen er beliggende på Kjeldsgårdsvej, der indgår i 2 forskellige parkeringszoner skiftende ved Vigerslev Allé. Den sydlige del af Kjeldsgårdsvej har tidsbegrænset parkeringszone (hvor foreningen er beliggende), mens den nordlige del af Kjeldsgårdsvej har gul betalingszone. Der er tidsbegrænset parkering (per 28. november 2018) syd for Vigerslev Allé. Den tidsbegrænsede parkeringzone inkluderer den del af Kjeldsgårdsvej, hvor foreningen er beliggende. For den tidsbegrænsede parkeringszone oplyser Københavns Kommune følgende er gældende (per 2018).

  • Tidsbegrænsning på 3 timers i tidsrummet 8-19 på hverdage.
  • Beboere og virksomheder med adresse i parkeringszonen bestille parkeringslicens, se mere information på https://parkering.kk.dk/#!/residential
  • Det er ikke muligt at købe ekstra P-tid, og der udstedes ikke gæstelicenser eller gæstebilletter.
  • For mere information om den tidsbegrænsede parkeringszone se kk.dk/tidsbegraenset-parkering.

Der er gul betalingszone startende fra Vigerslev Allé og nord herfor, der inkluder den del af Kjeldsgårdsvej, der ligger langs kokkeskolen. For generel information om parkering, se kk.dk/parkering Bemærk venligst, at det på foreningens ejendom ikke er tilladt at parkere på flisearealet bag fortovet ved Kjeldsgårdvej 35/37 eller i indkørslen ind til porten (jf. skiltningen). Konstateres bommen til indkørslen at stå åben, så luk venligst denne.