Vedtægter og ordensregler

Foreningens nuværende vedtægter og ordensregler er tilgængelige på denne side.

Vedtægternes bestemmelser er fastsat af generalforsamlingen ved afstemning og ikke af bestyrelsen. Generalforsamlingen udgør øverste myndighed i foreningen, og bestyrelsen har derfor ikke mulighed for at give dispensation fra reglerne (fx vedr. fremleje) uanset omstændigheder. En ændring af reglerne kræver vedtægtsændring, som gøres ved at stille vedtægtsændringsforslag med udfærdiget tekst til generalforsamlingen (se bestemmelserne om vedtægtsændringer beskrevet under §23 stk. 2 i vedtægterne).

Spørgsmål angående vedtægterne kan rettes til foreningens administrator.