Vedtægter og ordensregler

Foreningens nuværende vedtægter og ordensregler er tilgængelige på denne side. Vær opmærksom på, at hvis der på en generalforsamling netop er vedtaget ændringer til ordensregler og vedtægter, vil der pga. formel underskrivnings- og godkendelsesproces gå noget tid, inden de ajourførte dokumenter fremgår her på siden.

Vedtægternes bestemmelser er fastsat af generalforsamlingen ved afstemning og ikke af bestyrelsen. Generalforsamlingen udgør øverste myndighed i foreningen, og bestyrelsen har derfor ikke mulighed for at give dispensation fra reglerne (fx vedr. fremleje) uanset omstændigheder. En ændring af reglerne kræver vedtægtsændring, som gøres ved at stille vedtægtsændringsforslag med udfærdiget tekst til generalforsamlingen (se bestemmelserne om vedtægtsændringer beskrevet under §23 stk. 2 i vedtægterne). Indkaldelse til generalforsamlinger udsendes digitalt per mail, hvorfor det er vigtigt, at andelshaver kontakter administrator ved skift af e-mail for at holde denne opdateret.

Spørgsmål angående vedtægterne kan rettes til foreningens administrator.