Vedtægter

Foreningens nuværende vedtægter samt bemærkninger hertil er tilgængelige på denne side. Bemærk at vedtægterne er fastsat af generalforsamlingen og ikke af bestyrelsen. Bestyrelsen har ikke mulighed for at give dispensation fra reglerne (fx fremleje) uanset omstændigheder. En ændring af vedtægterne kan kun foretages ved at stille vedtægtsændringsforslag med udfærdiget tekst til generalforsamlingen, der ved afstemning skal stemme for ændringen med majoritet på minimum 3/4 af de afgivne stemmer (jf. bestemmelserne om vedtægtsændringer beskrevet under §12 i vedtægterne).

Spørgsmål til vedtægterne kan rettes til foreningens administrator.

  • Vaskeri: Der benyttes i dag vaskekort til reservation og maskinerne har automatisk doseringssytem – se siden om vaskeri.
  • Altan: I vedtægternes tillæg 1 findes ordensregler for altan.
Erhvervsvirksomhed

Ifølge vedtægternes §4 er anvendelsen af andel i foreningen udelukkende til beboelse.

Erhvervsvirksomhed må således ikke drives fra bopæl i foreningen. Dette gælder uanset aktivitetsniveau ( “stor” eller “lille” virksomhed, CVR-registreret/ikke-CVR-registreret, formål eller type).

Airbnb og lign. korttidsudlejning er ikke tilladt, da dette foretagende sidestilles med erhvervsudlejning og er brud på foreningens nuværende vedtægter. Se ABF for mere information.