Bestyrelsen

Annie Møller Wilson

Annie Møller Wilson

Bestyrelsesmedlem siden 2019. På genvalg i 2025.

Lone Vanell Hansen

Lone Vanell Hansen

Bestyrelsesmedlem siden 2021. På genvalg i 2024.

Emilie Øst Hansen

Emilie Øst Hansen

Bestyrelsesmedlem siden 2022. På genvalg i 2024.

Alexander Aarestrup Hviid

Alexander Aarestrup Hviid

Formand

Bestyrelsesmedlem og webmaster siden 2017. På genvalg i 2024.

Bestyrelsen er efter generalforsamlingen 2023 sammensat af 5 ovenstående medlemmer. Hertil er suppleant Kasper Ranum og Bjørn Wilson valgt.

Bestyrelsen består af en række frivillige andelshavere, der har valgt at stille op for at bidrage med at udføre det nødvendige bestyrelsesarbejde, der dækker over at varetage den daglige ledelse af foreningen. Alle andelshavere kan stille op til bestyrelsen, der bliver valgt ved generalforsamlingen. Det anbefales, at alle nuværende samt kommende andelshavere læser siden “At bo i andel – hvad man bør vide” for en uddybende beskrivelse af, hvad bestyrelsens arbejde dækker over samt hvordan rollefordelingen er i vores forening.

Se kontaktsiden for hvordan du kan komme i kontakt med bestyrelsen eller rette vedkommende for din henvendelse.