Bestyrelsen

Annie Møller Wilson

Annie Møller Wilson

Bestyrelsesmedlem siden 2019. På genvalg i 2021.

Leonie Charlotte Starkgraff

Leonie Charlotte Starkgraff

Bestyrelsesmedlem siden 2019. På genvalg i 2021.

Mie Torry Lindeneg

Mie Torry Lindeneg

Formand

Bestyrelsesmedlem siden 2016. Valgt som formand 2020. På genvalg i 2022.

Alexander Aarestrup Hviid

Alexander Aarestrup Hviid

Bestyrelsesmedlem siden 2017. På genvalg i 2022.

Thomas Hasse Therkildsen

Thomas Hasse Therkildsen

Bestyrelsesmedlem siden 2020. På genvalg i 2022.

Bestyrelsen er efter generalforsamlingen 2020 sammensat af 5 ovenstående medlemmer. Hertil er suppleant valgt.

Det anbefales, at alle nuværende samt kommende andelshavere læser siden “At bo i andel – hvad man bør vide” for en uddybende beskrivelse af, hvad bestyrelsens arbejde dækker over samt hvordan rollefordelingen er i vores forening.

Se kontaktsiden for hvordan du kan komme i kontakt med bestyrelsen eller rette vedkommende for din henvendelse.