Bestyrelsen

Annie Møller Wilson

Annie Møller Wilson

Bestyrelsesmedlem siden 2019. På genvalg i 2021.

Leonie Charlotte Starkgraff

Leonie Charlotte Starkgraff

Bestyrelsesmedlem siden 2019. På genvalg i 2021.

Mie Torry Lindeneg

Mie Torry Lindeneg

Formand

Bestyrelsesmedlem siden 2016. Valgt som formand 2020. På genvalg i 2022.

Alexander Aarestrup Hviid

Alexander Aarestrup Hviid

Bestyrelsesmedlem siden 2017. På genvalg i 2022.

Lone Vanell

Lone Vanell

Bestyrelsesmedlem siden marts 2021, indkaldt som suppleant. På genvalg i 2021.

Bestyrelsen er efter generalforsamlingen 2020 sammensat af 5 ovenstående medlemmer. Hertil er suppleant valgt.

Bestyrelsen består af en række frivillige andelshavere, der har valgt at stille op for at bidrage med at udføre det nødvendige bestyrelsesarbejde, der dækker over at varetage den daglige ledelse af foreningen. Alle andelshavere kan stille op til bestyrelsen, der bliver valgt ved generalforsamlingen. Det anbefales, at alle nuværende samt kommende andelshavere læser siden “At bo i andel – hvad man bør vide” for en uddybende beskrivelse af, hvad bestyrelsens arbejde dækker over samt hvordan rollefordelingen er i vores forening.

Se kontaktsiden for hvordan du kan komme i kontakt med bestyrelsen eller rette vedkommende for din henvendelse.