Køb & salg

På denne side finder du aktuel information vedrørende procedurer for køb og salg af andele i foreningen. Se også siden om forældrekøb eller ventelister for svar på spørgsmål herom.

Før et salg igangsættes, er det vigtigt, at sælger tager sig tid til at læse al information godt igennem og sætte sig ind i procedurer og krav. Ved spørgsmål til proceduren for salg, kan der rettes kontakt til foreningens administrator. Salgstiden kan proceduremæssigt forventes at vare ca. 2 måneder.

Informer gerne køber om foreningens hjemmeside så køber er bekendt med, hvor al relevant information om foreningen forefindes. Find relevant dokumentation om foreningen som henholdsvis årsrapport og budget, vedtægter og ordenregler, energimærkning med mere på hjemmesiden under “Foreningsdokumenter”.

Administrator

Henriette Hammer Lyngby (ved WA).

Telefon: Ring til Henriette man.-fre. på 32 64 46 08
Mail: Skriv til Henriette på HL(a)wadm.dk

Salgsprocedure

Følgende overdragelsesvejledning benyttes ved salg af andel, og procedurer står beskrevet heri. Vær opmærksom på at foreningen har fast tilknyttede firmaer, som står angivet i vejledningen.

El-tjek foretages af Spot Installation A/S v/Johnny Pedersen.
Ring på tlf. 28 12 40 12 for at bestille el-tjek.
VVS-tjek foretages af Schultz & Co VVS v/Martin Mikkelsen.
Ring på tlf. 35 43 44 99 for at bestille VVS-tjek.

Andelsvurdering

Andelsvurdering foretages af foreningens tilknyttede statsaut. ejendomsmægler Mads Munch, som angivet i overdragelsesvejledningen til salg af andel.
Ring på tlf. 45 57 18 09 for at bestille vurdering.

Sælger skal før vurderingen læse følgende vejledning til vurdering af andele. Mads Munch skal til vurderingen bl.a. modtage kopi af bilag/faktura for ombygninger/renoveringer i andel.

Fraflytning

Der er meget at planlægge og holde styr på i forbindelse med salg og flytning. Følgende tjekliste kan være en hjælp til at holde styr på det praktiske.

  • Folkeregister, post og læge: Flytning meldes til det offentlige på borger.dk
  • El: Flytning meldes til tilknyttet elleverandør og elmåleren aflæses i forbindelse med flytningen. Tjek evt. frister hos dit elselskab.
  • Varme: Brunata sørger for aflæsning af varmt vand og varme i forbindelse med salget.
  • Bygas: Benyttes bygas (til fx gaskomfur) meldes flytning til Hofor. Gå til Hofors hjemmeside.
  • Internet/fastnet: Har du abonnement på internet eller fastnettelefoni tilknyttet andelen, så vær obs. på at indgive opsigelse til udbyderen og i god tid (der er ofte en opsigelsesperiode på fx en måned).
  • TV-pakker: Har du TV-abonnement hos YouSee tegnet gennem foreningen, overgår dette til køber ved salget og kræver ikke afmelding. Har du tegnet et TV-abonnement (tilknyttet andelen) hos anden udbyder, så husk selv at opsige abonnement for dette. Læs mere om TV-pakker her.
  • Andet relevant? Overvej evt. om flytningen vil kræve handling i forhold til arbejdsgiver, tandlæge, forsikringsselskab, skole/universitet, abonnementer (fx tryksager, kontaktlinser, pendlerkort, udbringsningsfirmaer som Årstiderne osv.), mobilselskab, medielicens og andet.

Opkrævning af løsøre

Vi gør opmærksom på, at køber ikke er forpligtet til at overtage evt. løsøre eller andet i forbindelse med salget.

Ved salg af andele gælder der følgende regler på området for opkrævning af løsøre og lign., som sælger er ansvarlig for at overholde.

“Andelsboligloven har regler for, hvilken pris man højst kan kræve for en andelsbolig inklusive værdien af de forbedringer, der er gennemført i lejligheden. Det er ikke tilladt at tage en højere pris (populært kaldet at tage penge under bordet). Det er heller ikke tilladt at kræve, at køberen køber indbo eller andet for en pris, der overstiger værdien af de pågældende genstande.”  Andelsportal.dk